Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

„Cresterea PROductivitatii S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin extinderea liniei de productie a constructiilor metalice si parti componente ale structurilor METalice”, Acronim: CIPROMET

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

 

Articole în presă

 

Panouri