SUPORT 24/7

foto1

Telefon: +40 0236 334 075

Fax: +40 0336 811 505

Mobil: +4 0745 899 466

Email: info@cipsor.ro

ANUNT PUBLIC

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. anunta procedura de achizitie pentru selectarea prestatorului de servicii in vederea elaborarii Cererii de Finantare, a Planului de Afaceri si pentru Managementul Proiectului ,,Modernizarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.", conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 1. Denumire solicitant: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 2. CUI: RO 16382438. 3. Adresa sediu social: Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, Romania. 4. Telefon/Fax: 0236-334.075/ 0336-811.505. 5. E-mail: info@cipsor.ro. 6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura competitiva, conform Ordinului 1284/2016. 7. Sursa de finantare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regionala + Bugetul national / fondurile proprii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 8. Obiectul contractului si locul de implementare: a. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare, a Planului de afaceri si pentru Managementul Proiectului; b. Loc implementare: Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 1F, Sat Independenta, Com. Independenta, Judetul Galati. 9. Tipul si durata contractului: a. Tipul: contract de prestari servicii, conform specificatiilor tehnice; b. Durata contractului: minim 24 luni de la semnarea contractului de prestari servicii. 10. Valoare estimata: 463.852,80 lei / 96.000,00 Euro fara TVA. 11. Informatii, clarificari: a. Documentul "Specificatii tehnice" se poate obtine gratuit de la sediul CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, persoana contact: Ion Sandu Sergiu, de Luni - Vineri: 8,00-16,00, poate fi solicitata prin email; b. Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.11.2020 ora 16:00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0236-334.075, e-mail: info@cipsor.ro, persoana contact: Ion Sandu Sergiu; c. Data si ora limita pentru transmiterea clarificarilor: 13.11.2020, ora 16:00. 12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 23.11.2020, ora 09:00. 13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati. 14. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. 15. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform documentului "Specificatii tehnice". 16. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: Pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA. 17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele solicitate si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv. 18. Cursul de referinta leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,8318 lei. 11 Noiembrie 2020

ANUNT PUBLIC

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hala productie structuri metalice", propus a fi amplasat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, Tarla 62, P 576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galati.. Cu stima, Administrator Grigore Sorin-Catalin

ANUNT

S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. (pentru VARD BRAILA SA) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amplasare module mobile pentru realizarea de confectii metalice in incinta SN Braila-Vard, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Celulozei, nr. IA: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

ANUNT PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA Nr : din Catre: S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. (pentru VARD BRAILA SA) cu sediul in jud. Galati, mun. Galati, str. Unirii, nr. 69 Referitor la: solicitarea dvs. inregistrata la APM Braila cu nr. 8044/22.05.2019 privind proiectul, Amplasare module mobile y pentru realizarea de confectii metalice in incinta SN Braila-Vard, propus a fi amplasat in jud. Braila; mun. Braila, str. Celulozei, nr. IA Ca urmare a depunerii la APM Braila a memoriului tehnic, inregistrat cu nr. 9396/1 FU ; va comunicam ca potrivit potrivit prevederilor art. 10 alin.l, lit. f) din anexa 5 din Legea 29a 2 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, aveti obligatia publicarii unui anunt cu privire la depunerea solicitarii de acord de mediu in presa nationala sau locala, precum si a afisarii acestui anunt la sediul propriu/pe pagina proprie de internet, conform modelului urmator urmatorul: S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. pentru VARD BRAILA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Amplasare module mobile pentru realizarea de confectii metalice in incinta SN Braila-Vard, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Celulozei, nr. IA Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila - mun. Braila, B- dul Independentei, nr. 16, Bl. B5 si sediul titularului din jud. Galati, mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Anunt participare

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. anunta procedura de achizitie pentru selectarea prestatorului de servicii in vederea elaborarii Cererii de Finantare, a Planului de Afaceri si pentru Managementul Proiectului "Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.", conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 1. Denumire solicitant: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 2. CUI: RO 16382438. 3. Adresa sediu social: Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, Romania. 4. Telefon/Fax: 0236-334.075/ 0336-811.505. 5. E-mail: info@cipsor.ro. 6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura competitiva, conform Ordinului nr. 1284/2016. 7. Sursa de finantare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regionala + Bugetul national / fondurile proprii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 8. Obiectul contractului si locul de implementare: a. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare, a Planului de afaceri si pentru Managementul Proiectului; b. Locul de implementare: Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 1C si nr. 1F, Sat Independenta, Com. Independenta, Judetul Galati. 9. Tipul si durata contractului: a. Tipul: contract de prestari servicii, conform specificatiilor tehnice; b. Durata contractului: minim 24 luni de la semnarea contractului de prestari servicii. 10. Valoare estimata: 333.375,00 lei / 70.000,00 Euro. 11. Informatii, clarificari: a. Documentul "Specificatii tehnice" se poate obtine gratuit de la sediul CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, persoana de contact: Elena Radu, de Luni - Vineri: 8,00 -16,00, poate fi solicitata prin email; b. Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor: 08.04.2019 ora 16:00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0236-334.075, e-mail: info@cipsor.ro, persoana de contact: Elena Radu; c. Data si ora limita pentru transmiterea clarificarilor: 09.04.2019, ora 16:00. 12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 15.04.2019, ora 12:00. 13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati. 14. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. 15. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform documentului "Specificatii tehnice". 16. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: Pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA. 17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele solicitate si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv. 18. Cursul de referinta leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,7625 lei. Data: 04.04.2019

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL, titular al proiectului EXTINDERE HALE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE HALE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE, propus a fi amplasat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, CV 62, P 576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/reglementari/acordulde mediu/proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Societatea comerciala Cipsor Construct

Cipsor Construct este o companie specializata in executia si montajul tamplariei de aluminiu si PVC, fatade tip pereti cortina, fatade ventilate placate cu aluminiu compozit, usi automate, usi sectionale industriale si rezidentiale, automatizari, porti autoportante, confectii metalice, inchideri industriale tip tabla-vata-tabla, panouri tip sandwich, luminatoare policarbonat si compartimentari cu sticla securizata. In decursul lucrarilor se folosesc materiale agrementate si standardizate produse de companii cu prestigiu din Uniunea Europeana; dintre acestea amintim: Den Braven, Sika, Soudal, Ejot, Gunebo, Geplast, etc. Pentru produsele aflate in portofoliul Cipsor Construct, compania ofera consultanta, transport, montaj, service in garantie si post-garantie. Anul 2013 gaseste compania Cipsor Construct cu o activitate ce are un trend ascendent, calitatea produselor oferite, profesionalismul in oferirea solutiilor adecvate cat si orientarea spre client fiind atuurile care recomanda societatea Cipsor Construct S.R.L.

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere hale productie structuri metalice”, propus a fi realizat pe amplasament situat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, CV 62, P 576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, jud. Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati.

ANUNŢ PUBLIC

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL Galati, titular al proiectului “Hala productie structuri metalice”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi realizat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, cv 62, parcela 576+577, lot 1, lot 2, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultante la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre 8,30 – 16,00 si vineri intre orele ,30 – 13,30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.06.2017.

Copyright © 2021 Cipsor Construct

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Cresterea PROductivitatii S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin extinderea liniei de productie a constructiilor metalice si parti componente ale structurilor METalice”, Acronim: CIPROMET

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Pentru detalii despre proiect accesati acest link: http://cipsor.ro/certim/

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei