SUPORT 24/7

foto1

Telefon: +40 0236 334 075

Fax: +40 0336 811 505

Mobil: +4 0745 899 466

Email: info@cipsor.ro

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL, titular al proiectului 'Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.' ,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 'Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.' , propus a fi amplasat la punctul de lucru situat la adresa: Sat Independenta, Comuna Independenta, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Nr. 1F, Judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009

"Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L."

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul ,,Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.", cod SMIS 138219, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitii 2.2: "Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor". Valoarea totala a proiectului este de 9.824.954,92 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.808.320,46 lei. Obiectivele proiectului sunt: 1. Dotarea societatii cu utilaje si echipamente de productie - 3 echipamente - 1 Utilaj automat de gaurire si debitare profile si software aferent, 1 Masina de debitat cu plasma si oxi-gaz si 1 Echipament automat de sudura. Proiectul mai prevede achizitionarea si punerea in functiune a unui Sistem fotovoltaic si eficientizarea iluminatului in spatiile de productie prin inlocuirea a 5 corpuri de iluminat 2. Crearea a 2 (doua) noi locuri de munca, dintre care 1 loc de munca va fi ocupat de catre o persoana dintr-o categorie defavorizata, care nu a absolvit o forma de invatamant liceal, sau nu detine o calificare profesionala (Clasificarea Internationala Standard a Educatiei 3), sau se afla in primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de invatamant cu frecventa si nu a avut inca niciun loc de munca stabil remunerat, asigurand astfel accesul egal la piata muncii, prin incurajarea categoriilor defavorizate. 3. Realizarea masurilor de informare si publicitate pentru asigurarea vizibilitatii Proiectului, participarea la un targ international pentru promovarea Proiectului si a societatii, Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 si Certificarea procesului de vopsire. Durata de implementare a proiectului este de 47 luni: respectiv de la data 04.04.2019 pana la data 28.02.2023. Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. - Strada Unirii nr. 69, Municipiul Galati, Judetul Galati Persoana de contact: GRIGORE SORIN CATALIN - Administrator Tel. 0236-334.075 / Fax. 0336-811.505, E-mail: info@cipsor.ro

Anunt Public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL si NDI MARKET SRL, titulari ai proiectului "Modernizare hala de productie, depozitare si birouri ( cladire C7) si retele exterioare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in Galati, str. Lunca Siretului, Zona estacada benzii Sidex, Gara Barbosi, sectia Utrans Barbosi, nr. Cadastral 101088, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro / web/apm-galati /reglementari. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de Ia data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.", propus a fi amplasat la punctul de lucru situat la adresa: Sat Independenta, Comuna Independenta, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Nr. 1F, Judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii ompetente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro, sectiunea Reglementari-Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2022 si la sediul Cipsor Construct SRL din Jud, Galati, oras Galati, str. Unirii, nr.69. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro

Anunt Public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL si SC NDI MARKET SRL titulari a proiectului DESFIINTARE TOTALA IMOBILE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul DESFIINTARE TOTALA IMOBILE propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Lunca Siretului, nr Zona Estacada benzi Sidex, Gara Barbosi, sectia Utrans Barbosi, nr cadastral 101088, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL, titular al proiectului AMPLASARE REZERVOR COMBUSTIBIL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE REZERVOR COMBUSTIBIL propus a fi amplasat in Judeţul Galaţi, Comuna Independenţa, Sat Independenţa, CV62, P576+577, lot 1/A/1/3+lot2+lot1, nr cadastral 102481. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/drafturi acte de reglementare/proiect decizia de incadrare 2022. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236 471 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati.

Anunt Public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMPLASARE REZERVOR COMBUSTIBIL", propus a fi amplasat in Judetul Galati, Comuna Independenta, Sat Independenta, CV62, P576+577, lot 1/A/1/3+lot2+lot1, nr cadastral 102481. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul beneficiarului CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt Public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL si SC NDI MARKET SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE HALA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI BIROURI (CLADIRE C7) SI RETELE EXTERIOARE", propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Lunca Siretului, nr Zona Estacada benzi Sidex, Gara Barbosi, sectia Utrans Barbosi, nr cadastral 101088, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2021 si la sediul beneficiarului CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, respectiv NDI MARKET SRL din mun. Galati, str. Traian, nr 456, etaj, biroul nr 4. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Anunt Public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL si SC NDI MARKET SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, DESFIINTARE TOTALA IMOBILE", propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Lunca Siretului, nr Zona Estacada benzi Sidex, Gara Barbosi, sectia Utrans Barbosi, nr cadastral 101088, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2021 si la sediul beneficiarului CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, respectiv NDI MARKET SRL din mun. Galati, str. Traian, nr 456, etaj, biroul nr 4. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

ANUNT PUBLIC

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. anunta procedura de achizitie pentru selectarea prestatorului de servicii in vederea elaborarii Cererii de Finantare, a Planului de Afaceri si pentru Managementul Proiectului ,,Modernizarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.", conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 1. Denumire solicitant: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 2. CUI: RO 16382438. 3. Adresa sediu social: Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, Romania. 4. Telefon/Fax: 0236-334.075/ 0336-811.505. 5. E-mail: info@cipsor.ro. 6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura competitiva, conform Ordinului 1284/2016. 7. Sursa de finantare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regionala + Bugetul national / fondurile proprii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 8. Obiectul contractului si locul de implementare: a. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare, a Planului de afaceri si pentru Managementul Proiectului; b. Loc implementare: Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 1F, Sat Independenta, Com. Independenta, Judetul Galati. 9. Tipul si durata contractului: a. Tipul: contract de prestari servicii, conform specificatiilor tehnice; b. Durata contractului: minim 24 luni de la semnarea contractului de prestari servicii. 10. Valoare estimata: 463.852,80 lei / 96.000,00 Euro fara TVA. 11. Informatii, clarificari: a. Documentul "Specificatii tehnice" se poate obtine gratuit de la sediul CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, persoana contact: Ion Sandu Sergiu, de Luni - Vineri: 8,00-16,00, poate fi solicitata prin email; b. Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.11.2020 ora 16:00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0236-334.075, e-mail: info@cipsor.ro, persoana contact: Ion Sandu Sergiu; c. Data si ora limita pentru transmiterea clarificarilor: 13.11.2020, ora 16:00. 12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 23.11.2020, ora 09:00. 13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati. 14. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. 15. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform documentului "Specificatii tehnice". 16. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: Pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA. 17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele solicitate si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv. 18. Cursul de referinta leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,8318 lei. 11 Noiembrie 2020

ANUNT PUBLIC

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hala productie structuri metalice", propus a fi amplasat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, Tarla 62, P 576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galati.. Cu stima, Administrator Grigore Sorin-Catalin

ANUNT

S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. (pentru VARD BRAILA SA) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amplasare module mobile pentru realizarea de confectii metalice in incinta SN Braila-Vard, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Celulozei, nr. IA: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

ANUNT PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA Nr : din Catre: S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. (pentru VARD BRAILA SA) cu sediul in jud. Galati, mun. Galati, str. Unirii, nr. 69 Referitor la: solicitarea dvs. inregistrata la APM Braila cu nr. 8044/22.05.2019 privind proiectul, Amplasare module mobile y pentru realizarea de confectii metalice in incinta SN Braila-Vard, propus a fi amplasat in jud. Braila; mun. Braila, str. Celulozei, nr. IA Ca urmare a depunerii la APM Braila a memoriului tehnic, inregistrat cu nr. 9396/1 FU ; va comunicam ca potrivit potrivit prevederilor art. 10 alin.l, lit. f) din anexa 5 din Legea 29a 2 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, aveti obligatia publicarii unui anunt cu privire la depunerea solicitarii de acord de mediu in presa nationala sau locala, precum si a afisarii acestui anunt la sediul propriu/pe pagina proprie de internet, conform modelului urmator urmatorul: S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. pentru VARD BRAILA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Amplasare module mobile pentru realizarea de confectii metalice in incinta SN Braila-Vard, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Celulozei, nr. IA Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila - mun. Braila, B- dul Independentei, nr. 16, Bl. B5 si sediul titularului din jud. Galati, mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Anunt participare

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. anunta procedura de achizitie pentru selectarea prestatorului de servicii in vederea elaborarii Cererii de Finantare, a Planului de Afaceri si pentru Managementul Proiectului "Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activitatii de productie a societatii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.", conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 1. Denumire solicitant: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 2. CUI: RO 16382438. 3. Adresa sediu social: Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, Romania. 4. Telefon/Fax: 0236-334.075/ 0336-811.505. 5. E-mail: info@cipsor.ro. 6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura competitiva, conform Ordinului nr. 1284/2016. 7. Sursa de finantare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regionala + Bugetul national / fondurile proprii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 8. Obiectul contractului si locul de implementare: a. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare, a Planului de afaceri si pentru Managementul Proiectului; b. Locul de implementare: Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 1C si nr. 1F, Sat Independenta, Com. Independenta, Judetul Galati. 9. Tipul si durata contractului: a. Tipul: contract de prestari servicii, conform specificatiilor tehnice; b. Durata contractului: minim 24 luni de la semnarea contractului de prestari servicii. 10. Valoare estimata: 333.375,00 lei / 70.000,00 Euro. 11. Informatii, clarificari: a. Documentul "Specificatii tehnice" se poate obtine gratuit de la sediul CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati, persoana de contact: Elena Radu, de Luni - Vineri: 8,00 -16,00, poate fi solicitata prin email; b. Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor: 08.04.2019 ora 16:00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0236-334.075, e-mail: info@cipsor.ro, persoana de contact: Elena Radu; c. Data si ora limita pentru transmiterea clarificarilor: 09.04.2019, ora 16:00. 12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 15.04.2019, ora 12:00. 13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galati, Jud. Galati. 14. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. 15. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform documentului "Specificatii tehnice". 16. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: Pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA. 17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele solicitate si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv. 18. Cursul de referinta leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,7625 lei. Data: 04.04.2019

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL, titular al proiectului EXTINDERE HALE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE HALE PRODUCTIE STRUCTURI METALICE, propus a fi amplasat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, CV 62, P 576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/reglementari/acordulde mediu/proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Societatea comerciala Cipsor Construct

Cipsor Construct este o companie specializata in executia si montajul tamplariei de aluminiu si PVC, fatade tip pereti cortina, fatade ventilate placate cu aluminiu compozit, usi automate, usi sectionale industriale si rezidentiale, automatizari, porti autoportante, confectii metalice, inchideri industriale tip tabla-vata-tabla, panouri tip sandwich, luminatoare policarbonat si compartimentari cu sticla securizata. In decursul lucrarilor se folosesc materiale agrementate si standardizate produse de companii cu prestigiu din Uniunea Europeana; dintre acestea amintim: Den Braven, Sika, Soudal, Ejot, Gunebo, Geplast, etc. Pentru produsele aflate in portofoliul Cipsor Construct, compania ofera consultanta, transport, montaj, service in garantie si post-garantie. Anul 2013 gaseste compania Cipsor Construct cu o activitate ce are un trend ascendent, calitatea produselor oferite, profesionalismul in oferirea solutiilor adecvate cat si orientarea spre client fiind atuurile care recomanda societatea Cipsor Construct S.R.L.

Anunt public

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere hale productie structuri metalice”, propus a fi realizat pe amplasament situat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, CV 62, P 576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69, jud. Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati.

ANUNŢ PUBLIC

SC CIPSOR CONSTRUCT SRL Galati, titular al proiectului “Hala productie structuri metalice”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi realizat in intravilan sat Independenta, com. Independenta, cv 62, parcela 576+577, lot 1, lot 2, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultante la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre 8,30 – 16,00 si vineri intre orele ,30 – 13,30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.06.2017.

Copyright © 2023 Cipsor Construct

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Cresterea PROductivitatii S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin extinderea liniei de productie a constructiilor metalice si parti componente ale structurilor METalice”, Acronim: CIPROMET

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Pentru detalii despre proiect accesati acest link: http://cipsor.ro/certim/

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei